top of page
Keresés

Kihelyezett konzuli fogadónapok a Húsvéti Táborban 2022. április 15-16.

2022. április 15-16. Húsvéti Tábor Helyszín: HUNTERS CREEK BAPTIST CHURCH Cím: 1370 Hunters Creek Rd, Toccoa, GA. Ügyfélfogadás: 09.00 – 18.00 között előzetesen részletesen egyeztetett időpontban Regisztráció: Regisztrálni a fenti konzuli napokra KIZÁRÓLAG az appointment.was@mfa.gov.hu e-mail címen lehet, telefonon történő időpontfoglalásra nincs lehetőség! Kérjük szíveskedjenek a tárgyban feltüntetni, hogy a kihelyezett konzuli napra kívánnak jelentkezni! Kérjük, az e-mailben a következő információkat szíveskedjen megjelölni az intézendő ügy(ek) kapcsán: • teljes születési és házas név, • születési pontos ideje, • személyi azonosító szám, • útlevél pontos lejárati ideje (útlevél ügyintézés esetén), • telefonos és e-mailes elérhetőségei, • az intézendő ügy, ügyek rövid leírása. Az időpontok feltöltése mindig érkezési sorrendben történik, minden kérelmezőnek igyekszünk 48 órán belül válaszolni a levelére. Kérjük, hogy várják meg válaszunkat, a követség telefonon történő felhívása, válasz sürgetése nehezíti a regisztrációt. Kérjük, hogy az ügyfélfogadásra csak azok jöjjenek el, akik a konzultól időpontot kaptak a kihelyezett konzuli fogadónapok valamelyikére. Az időpont nélkül érkező ügyfelek kérelmét időhiány miatt, nem tudjuk befogadni! Intézhető ügytípusok: 1. magánútlevél 2. személyazonosító igazolvány 3. hazai anyakönyvezés 4. külföldi letelepedés bejelentése 5. állampolgárság igazolása 6. egyszerűsített honosítás 7. ügyfélkapu regisztráció A kihelyezett napok során, a helyszínen hitelesítést nem végzünk. Ideiglenes magánútlevél kiállítására a technikai feltételek hiányában nincs lehetőség. Minden esetben hozza magával a honlapunkról letöltött (vagy lent is felsorolt, illetve e-mailen megküldött), kinyomtatott és teljesen kitöltött, DE ALÁ NEM ÍRT formanyomtatványokat, a kérelem mellékleteit, érvényes fényképes személyazonosító okmányait és a konzuli díjat bankkártyán (VISA, Mastercard, Discover)! Készpénz és csekkel történő fizetésre nincs lehetőség. Amennyiben módjukban áll, kérjük, hogy hozzanak az összes szükséges dokumentumról az eredeti dokumentum mellett 1-1 darab fénymásolatot magukkal, ezzel rövidítik és könnyítik az ügyintézést. Nagyon szépen köszönjük! Tájékoztatjuk Önöket, hogy Ügyfelenként 17 USD kiszállási költségátalány felszámítása szükséges függetlenül a végzett szolgáltatástól, vagy azok számától. A nagykövetség honlapján valamennyi eljárásról részletesen tájékozódhat: https://washington.mfa.gov.hu/page/consular-information Kihelyezett konzuli napon intézhető ügyek kicsit részletesebben: 1. Útlevélkérelem Kérjük útlevele meghosszabbításához, vagy útlevél igényléshez az alábbi dokumentumokat szíveskedjen magával hozni: • lejárt vagy még érvényben lévő magyar útlevél, • lakcímkártya, • lejárt útlevél esetén, egyéb magyar vagy amerikai személyazonosságot igazoló érvényes, fényképes okmány (útlevél, személyi igazolvány, jogosítvány, zöld kártya), • magyar születési anyakönyvi kivonat, • ha házas, magyar házassági anyakönyvi kivonat, • 12 éven aluli gyermek esetén 1 db fehér háttérrel készült útlevél fénykép (fogak nem látszódhatnak, szemüveg nélküli). 12 éves kor felett minden kérelmezőnek személyesen jelen szükséges lennie az eljáráson. Amennyiben útlevele 1 évnél régebben járt le, kérjük, töltse ki és hozza magával a mellékelt formanyomtatványt: https://konzuliszolgalat.kormany.hu/download/9/30/e2000/Apkerelem220101.pdf Amennyiben kiskorú első útlevelét kívánják igényelni és születését anyakönyveztetni, a születés hazai anyakönyvezéséről készült tájékoztatóban megtalálják az ügyintézéshez szükséges iratokat. 18 év alatti, kiskorú útlevél igénylése kapcsán mindkét szülő személyes jelenlétére szükség van, kérjük amennyiben egyedi eset áll fenn, szíveskedjenek azt a jelentkezéskor jelezni, hogy megoldást találhassunk az ügyintézés kapcsán. 2. Személyazonosító igazolvány Az eljáráshoz szükséges: - érvényes magyar útlevél - magyar lakcímkártya - magyar születési és házassági anyakönyvi kivonat (amennyiben releváns) Az eljárás díjmentes, csak a kiszállási költségátalány kerül felszámításra. 3. Hazai anyakönyvezés Hazai anyakönyvezési ügyek lehetnek: születés, házasság, házasság felbontása, bejegyzett élettársi kapcsolat, haláleset anyakönyvezése. Valamennyi hazai anyakönyvezési ügynél be szükséges nyújtani az eredeti amerikai anyakönyvi kivonatot (official copy is megfelelő), vagy annak a nagykövetségünk által hitelesített másolatát (hitelesítéshez az eredeti dokumentumot a konzulnak minden esetben látnia szükséges). Az anyakönyvezési eljárások díjmentes eljárások, amennyiben az eredeti dokumentum hitelesítése válik szükségessé, annak a díját minden esetben megfizetni szükséges. 3.a Születés hazai anyakönyvezése • gyermek eredeti USA születési anyakönyvi kivonata • gyermek USA útlevele (amennyiben rendelkezik vele) • szülők magyar házassági anyakönyvi kivonata • szülők érvényes személyazonosító okmánya (elsősorban útlevél). A magyar állampolgárságú szülőnek az érvényes magyar útlevelére, vagy egyéb magyar személyazonosító dokumentumára van szükség az eljáráshoz) • alábbi kitöltött formanyomtatvány: https://konzuliszolgalat.kormany.hu/download/8/13/e2000/Adatlap_szuletes_hazai_anyakonyvezes2022februar.pdf amennyiben a gyermek betöltötte az eljáráskor a hatodik életévét, úgy ennek a dokumentumnak a kitöltése és átadása is szükséges: https://konzuliszolgalat.kormany.hu/download/9/30/e2000/Apkerelem220101.pdf


3.b Házasság hazai anyakönyvezése • eredeti USA házassági anyakönyvi kivonata (mindenképpen ellenőrizzék le, hogy az anyakönyvi kivonaton rajta van-e a házas felek születési dátuma, amennyiben ez az adat hiányzik az anyakönyvi kivonatról, úgy kérjék ki a házassági szándék bejelentése formanyomtatvány hiteles másolatát (official copy marriage record) az illetékes amerikai hivataltól), • magyar fél (felek) érvényes magyar személyazonosító okmánya (útlevél, vagy személyigazolvány, vagy jogosítvány), • amerikai fél érvényes amerikai személyazonosító okmánya (elsősorban útlevél) • házas felek születési anyakönyvi kivonata, • alábbi kitöltött formanyomtatvány: https://konzuliszolgalat.kormany.hu/download/e/19/92000/hazassag_adatlap2020.pdf Amennyiben a magyar állampolgárnak az anyakönyveztetni kívánt házassága nem az első házassága, ebben az esetben szükséges elhozni az előző házasság felbontásáról készült bontóítéletet, hiteles magyar fordítással ellátva! A bemutatott angol nyelvű dokumentumról készült fordítás hitelesítésében, díj ellenében tudunk segíteni, amennyiben a fordítás minősége megfelelő. Ez esetben a Válás hazai anyakönyvezése résznél írtak is irányadók. A nem magyar állampolgárságú fél esetében is szükséges a bontóítéletet magukkal hozni, de azt nem szükséges fordítással ellátni. 3.c Válás hazai anyakönyvezése • eredeti USA bontóítélet hiteles magyar fordítással, • magyar fél (felek) érvényes magyar személyazonosító okmánya (útlevél, vagy személyigazolvány, vagy jogosítvány), • magyar házassági anyakönyvi kivonat, • alábbi kitöltött formanyomtatvány: https://konzuliszolgalat.kormany.hu/download/f/19/92000/valas_adatlap2020.pdf

Amennyiben az eredeti dokumentum angol nyelven készült a fordítás hitelesítésében díj ellenében tudunk segíteni. Amennyiben más nyelven készült a dokumentum, úgy az Országos Fordítóiroda tud hiteles fordítást készíteni róla az eljáráshoz: www.offi.hu 3.d. Haláleset hazai anyakönyvezése • eredeti USA halotti anyakönyvi kivonat • elhunyt magyar állampolgár valamennyi magyar dokumentuma. Többek között: érvényes, vagy lejárt magyar útlevél, személyi igazolvány, lakcímkártya, születési és házassági anyakönyvi kivonat • kérelmező érvényes személyazonosító okmánya • alábbi kitöltött formanyomtatvány: https://konzuliszolgalat.kormany.hu/download/0/29/92000/Halaleset_adatlap2020.pdf

4. Külföldön történt letelepedés bejelentése • érvényes magyar útlevél vagy személyazonosító igazolvány, • leadásra magyar lakcímkártya, • magyar születési anyakönyvi kivonat, • magyar házassági anyakönyvi kivonat ha házas a családi állapot, • alábbi kitöltött formanyomtatvány: https://konzuliszolgalat.kormany.hu/download/b/21/70000/Kulfoldi_letelepedesre_vonatkozo_nyil.pdf

A külföldön történt letelepedés bejelentése díjmentes eljárás. 5. Állampolgárság igazolása Amennyiben magyar állampolgársága egyértelmű a kérelmezőnek (vagy ő maga, vagy valamelyik szülője Magyarország mai területén született), de magyar állampolgárságát még eddig sosem kérvényezte, vagy nincs érvényes állampolgárságot igazoló dokumentuma, lehetősége van állampolgárság igazolása útján a fennálló magyar állampolgárságot igazoló eljárást kezdeményezni. Ehhez az alábbi formanyomtatványok magyar nyelvű kitöltésére lesz szükség: • Állampolgárság igazolása iránti kérelem: https://konzuliszolgalat.kormany.hu/download/9/30/e2000/Apkerelem220101.pdf • Amennyiben nincs magyar születési anyakönyvi kivonata, születés hazai anyakönyvezése eljárás is szükséges. Kérjük az ott leírtakat is figyelembe venni: • Házasság hazai anyakönyvezése (amennyiben releváns a kérelmező esetében) is szükséges, amennyiben nem rendelkezik a kérelmező magyar házassági anyakönyvi kivonattal. Kérjük az ott leírtakat is figyelembe venni. Benyújtandó dokumentumok: • érvényes személyazonosító okmány (elsősorban útlevél, vagy ID, vagy vezetői engedély) • magyar szülő(k) magyar útlevele, magyar születési, illetve házassági anyakönyvi kivonata, • eredeti USA születési anyakönyvi kivonat, • eredeti USA házassági anyakönyvi kivonat (amennyiben releváns), • válási dokumentum, MAGYAR FORDÍTÁSSAL (amennyiben releváns), • házastárs érvényes személyazonosító okmánya, elsősorban útlevele (amennyiben releváns). Az állampolgárság igazolása és a hozzá tartozó anyakönyvezések díjmentesek (csak a 17 USD kiszállási díjat kell megfizetni), kivéve, ha a fentiekben az anyakönyvezésnél feltüntetett hitelesítés elvégzésére lesz szükség. Amennyiben a kérelmező útlevelet is kíván egyúttal kérelmezni, az útlevél díját is meg kell fizetnie.

6. Egyszerűsített honosítás Tekintettel arra, hogy az ilyen ügyek több előzetes egyeztetést igényelnek, kérjük a kihelyezett konzuli napra történő regisztráláskor jelezze, hogy ilyen ügyben szeretne időpontot, és az e-mail útján történt egyeztetés során tájékoztatjuk minden részletről, amit előzetesen tudnia kell. 7. Ügyfélkapu regisztráció Ügyfélkapu regisztrációra kizárólag érvényes magyar útelvél, érvényes magyar személyi igazolvány, vagy érvényes magyar vezetői engedély birtokában van lehetőség. Kérjük, hogy az ügyintézésre már gondolják át a használni kívánt felhasználó nevet (login name). A felhasználó név kizárólag betűket, és/vagy számokat tartalmazhat a kis és nagybetű megkülönböztetésére van mód. Az eljáráshoz szükséges: - érvényes magyar személyazonosító okmány - magyar születési és házassági anyakönyvi kivonat - magyar lakcímkártya Az eljárás díjmentes, kizárólag a kiszállási költségátalány megfizetése szükséges.
11 megtekintés0 hozzászólás

Friss bejegyzések

Az összes megtekintése

Comments


bottom of page